„Microsoft” yra įmonė, kuriai rūpi ne tik jos veiklos rezultatai. Ji taip pat rūpinasi, kad būtų atsidėkojama bendruomenei ir keičiamas pasaulis. Vienas iš būdų tai daryti – naudoti įvairias priemones socialinei atsakomybei skatinti. Šiame tinklaraščio įraše aptarsime 10 tokių priemonių ir kaip jos naudojamos siekiant pokyčių.

  1. Filantropijos platforma: „Microsoft” turi savo filantropijos platformą, kuri leidžia teikti dotacijas ir aukas priežastims visame pasaulyje. Ši platforma suteikia galimybę stebėti jų poveikį, vertinti sėkmę ir padėti kurti stipresnes bendruomenes.
  2. Technologijų švietimo programos: „Microsoft” taip pat siūlo technologinio švietimo programas, skirtas mokiniams iš nepakankamai aprūpintų vietovių. Šiomis programomis siekiama padėti moksleiviams įgyti įgūdžių, reikalingų sėkmingai dirbti šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje.
  3. Bendruomenės investicijos ir dalyvavimas: „Microsoft” remia įvairias bendruomenės investicijų ir dalyvavimo iniciatyvas, įskaitant programas, kuriomis skatinamas darbo jėgos vystymasis, kuriamos darbo vietos neįgaliesiems ir remiamos organizacijos, siekiančios spręsti socialines problemas.
  4. Aplinkos tvarumas: „Microsoft” yra įsipareigojusi mažinti savo poveikį aplinkai. Jos iniciatyvos apima energiją taupančios įrangos naudojimą, perėjimą prie atsinaujinančių energijos šaltinių, kai tik įmanoma, ir investicijas į ekologiškus projektus, mažinančius išmetamųjų teršalų kiekį ir taršą.
  5. Tiekėjų įvairovė: „Microsoft” siekia užtikrinti, kad dirbtų su įvairiais tiekėjais, kurie atstovauja įvairioms aplinkoms ir kultūroms. Tai leidžia bendrovei pasinaudoti skirtingomis perspektyvomis ir skatinti įtrauktį savo tiekimo grandinėje.
  6. Įmonės pilietiškumas: „Microsoft” vykdo įmonių pilietiškumo programą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama tokioms sritims kaip švietimas, skaitmeninė įtrauktis, sveikata ir klimato kaita. Įmonė bendradarbiauja su vietos partneriais, kad padėtų įgyvendinti iniciatyvas, turinčias reikšmingą socialinį poveikį.
  7. Privatumo ir saugumo priemonės: „Microsoft” yra įsipareigojusi saugoti savo klientų privatumą ir saugumą, todėl siūlo įvairias priemones, skirtas žmonių saugumui internete užtikrinti. Tai – dviejų veiksnių autentiškumo patvirtinimas, šifruota duomenų saugykla ir slaptažodžių apsauga.
  8. Atvirojo kodo įnašai: „Microsoft” reguliariai prisideda prie atvirojo kodo projektų, siekdama atsidėkoti bendruomenei. Ji taip pat teikia atvirojo kodo mokymo programas, kad padėtų kūrėjams neatsilikti nuo naujausių technologijų.
  9. Socialinė žiniasklaida ir turinio rinkodara: „Microsoft” naudoja socialinę žiniasklaidą ir turinio rinkodarą, kad reklamuotų savo iniciatyvas, skatintų dialogą apie problemas ir skleistų informaciją apie svarbius dalykus.
  10. Darbuotojų savanoriška veikla: „Microsoft” skatina savo darbuotojus savanoriškai skirti savo laiką ir padėti vietos bendruomenėms. Įmonė remia įvairias priežastis ir organizuoja tokias veiklas kaip maisto rinkimai, valymo darbai ir mentorystės programos.

Tai tik keletas priemonių, kurias „Microsoft” naudoja socialinei atsakomybei visame pasaulyje skatinti. Naudodamiesi šiais ištekliais, jie daro teigiamą poveikį ir rodo savo įsipareigojimą gerinti visuomenę.