Google, šiandien žinoma kaip Alphabet Inc., yra viena didžiausių ir svarbiausių technologijų kompanijų pasaulyje. Tačiau, be to, kad ji yra technologijų lyderė, Google taip pat yra žinoma dėl savo įsipareigojimo socialinei atsakomybei. Kompanija nuolat investuoja į projektus, kurie skatina inovacijas, tvarumą ir socialinį teisingumą.

Tvarūs verslo modeliai

Google nuolat stengiasi mažinti savo ekologinį pėdsaką, investuodama į tvarias technologijas ir mažindama šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Pavyzdžiui, Google teigia, kad nuo 2007 m. jos operacijos yra anglies neutralios, o nuo 2017 m. kompanija 100% savo energijos poreikį patenkina iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių.

Prieiga prie informacijos

Google nuolat siekia suteikti prieigą prie informacijos visiems žmonėms visame pasaulyje. Tai padeda skatinti švietimą ir demokratiją, leidžiant žmonėms naudotis informacija, kuri padeda jiems formuoti nuomonę ir priimti sprendimus. Be to, Google įvairiose programose skatina švietimą technologijų srityje, ypač skatindama mergaičių dalyvavimą technologijų sektoriuje.

Kova su diskriminacija

Google nuolat kovoja su diskriminacija ir skatina įvairovę savo darbo vietoje. Kompanija investuoja į programas, kurios padeda mažinti lyčių, rasės, kultūros ir kitų skirtumų barjerus.

Parama bendruomenėms

Google per savo „Google.org” filantropinę veiklą remia įvairius projektus visame pasaulyje, kurie siekia spręsti socialines, aplinkos ir ekonomines problemas. Per šią veiklą Google teikia finansinę paramą ne pelno organizacijoms, kurios dirba prie skubiausių globalių problemų sprendimo.

Inovacijos socialinėje srityje

Google skatina inovacijas socialinėje srityje, investuodama į startuolius ir projektus, kurie siekia socialinio poveikio. Čia svarbų vaidmenį atlieka Google Accelerator programa, kuri padeda auginti socialines įmones.

Google, būdama technologijų gigantu, supranta savo atsakomybę ir įsipareigojimus visuomenei. Kompanija ne tik nuolat tobulina savo produktus ir paslaugas, bet ir investuoja į socialines, aplinkos ir ekonominio teisingumo iniciatyvas. Taip Google rodo pavyzdį, kaip didelė įmonė gali dirbti siekdama teigiamo socialinio poveikio visame pasaulyje.